HFC Storica

Onze Sponsoren

U bent hier> Home>Nieuws>Nieuws

Nieuws

Zaterdag 3 oktober 2015 kent geen winnaars; onze bevindingen

HFC Storica vindt het belangrijk dat haar leden op de hoogte zijn van hetgeen zich heeft afgespeeld tijdens en na de wedstrijd tegen sv Nieuwleusen. Er zijn verschillende persberichten verschenen die niet afkomstig waren van onze club. Daardoor kan een verkeerd beeld zijn ontstaan over onze rol in hetgeen is gebeurd op deze 'zwarte zaterdag'. Wij hebben echter gemeend eerst goed onderzoek te doen alvorens met een verklaring naar buiten te treden.

Nieuwleusen geeft op haar website aan dat er door een speler van ons een kopstoot is uitgedeeld aan de doelman van Nieuwleusen. De doelman heeft dit bevestigd in een gesprek met het bestuur van Nieuwleusen. De speler van HFC Storica heeft dit echter steeds ontkent en wordt daarin ondersteund door getuigen. Naar nu is gebleken schijnt de scheidsrechter helemaal geen rode kaart te hebben gegeven voor een vermeende kopstoot, maar wegens 'natrappen'. Hierover is echter door niemand na de wedstrijd gesproken en er zijn ook geen getuigen gevonden die dit hebben gezien. De vraag rijst dan of hier überhaupt' wel iets is gebeurd. Zoals in een eerder verslag gemeld is de doelman van Nieuwleusen wellicht de slimste geweest door te gaan liggen, waardoor onze speler de schijn tegen heeft gekregen. We wachten de beslissing van de KNVB in deze af.

Nieuwleusen geeft aan "directe aanleiding van het tumult na de wedstrijd was dat een speler van HFC Storica de bal in het gezicht van de keeper gooide". Nadere bestudering van de beelden schetsen echter een ander beeld. Bij het uitvergroten en inzoomen is gebleken dat niet de HFC speler begint, maar dat de doelman van Nieuwleusen de bal heeft en deze in het gezicht van de HFC speler drukt, die de bal vevolgens teruggooit. Het verslag van Nieuwleusen zou dan ook moeten luiden: "directe aanleiding van het tumult na de wedstrijd was dat de doelman van Nieuwleusen de bal in het gezicht van de HFC Storica speler drukte". De beelden zijn daarin duidelijk.

Ook het feit dat onze speler op die plek vervolgens werd bijgestaan door HFC spelers klopt niet. De doelman wordt eerst (nota bene door een HFC Storica leider) weggehaald bij de betreffende speler en een meter of twintig begeleid naar een andere plek op het veld. De doelman wil zich daar lostrekken, maar om hem in bescherming te houden laat onze leider hem niet gaan (in de veronderstelling dat de doelman dan weer de HFC speler op zou gaan zoeken). Pas dan ontstaat er een situatie met duw- en trekwerk, waarbij o.a. onze leider het -in eerste instantie- behoorlijk te verduren kreeg. Op de beelden is vervolgens te zien dat er van beide kanten een 'onrustige' situatie ontstaat. Wij gaan hier niet in op details, dat laten we in dit geval aan de KNVB over.

Op de beelden zijn enkele -voor ons onbekende- personen te zien die geen voetbalkleding dragen.  Er waren o.a. ook toeschouwers uit Nieuwleusen en van voetbalclubs die ook deel uitmaken van het sportpark. Wij merken op dat het een openbaar sportpark betreft waar controle op wie aanwezig zijn vrijwel onmogelijk is.

Er is op dinsdag 6 oktober overleg geweest tussen beide clubs waarbij beiden aangaven op dinsdagavond verder intern onderzoek te doen. Afspraak was dat de dag er na (woensdag) verder overleg zou plaatsvinden waarbij de bevindingen zouden worden gedeeld. Echter: Nieuwleusen kwam op woensdagochtend -voor het afgesproken overleg- al met een verklaring naar buiten (ook op haar website) waarin de schuld grotendeels op HFC Storica werd afgewimpeld. In die verklaring stonden diverse onjuistheden die hierboven zijn weergegeven. Wij vinden dit handelen van Nieuwleusen niet netjes.

Omdat op dit moment nog veel onduidelijk is hebben wij gemeend de direct betrokkenen tot nader order niet deel te laten nemen aan wedstrijden. Het betreft drie selectiespelers. Van Nieuwleusen hebben wij nog niet vernomen welke maatregelen zij treffen. Met name de rol van de doelman is, zoals hierboven geschetst, dubieus te noemen.

Teneinde dergelijke maatregen te kunnen nemen hebben wij gemeend goed onderzoek te moeten verrichten. Hiertoe hebben wij deze week diverse gesprekken gevoerd, het beeldmateriaal goed onderzocht en de visie van Nieuwleusen gevraagd. Hierdoor is deze verslaglegging van HFC Storica dan ook op een later tijdstip afgegeven dan die van andere betrokkenen. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat in de eerder bekend gemaakte verslaggeving onjuistheden zitten. Wij hebben getracht dit hierboven aan te geven.

Wij zijn het met Nieuwleusen eens dat dergelijke voorvallen niet op een voetbalveld thuishoren. Het is echter te gemakkelijk om alle ongeregeldheden op HFC Storica af te schuiven. Wij speelden thuis en wisten, ondanks de vele kansen van Nieuwleusen, in de laatste minuut met 9 tegen 11 de wedstrijd te winnen. Zou het ook zo kunnen zijn dat dit tot veel frustratie heeft geleid bij de tegenstander? En dat dit gegeven mede oorzaak is geweest van de onrust na afloop?  Het is maar een -onbeantwoorde- vraag.

De KNVB heeft inmiddels van ons een rapportage ontvangen met onze bevindingen. De KNVB heeft voorlopig beide teams even op 'non-actief' gezet tot er meer duidelijk is. Wij wachten de bevindingen van de KNVB af.

Het Bestuur.

 

 

 

 

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten gevonden.

Word lid van HFC Stroica! Klik hier Wie zijn er jarig? Klik hier