HFC Storica

Onze Sponsoren

U bent hier> Home>Nieuws>Nieuws

Nieuws

Zwaardere straffen KNVB

Juni 2012: KNVB gaat zwaarder straffen

Bij excessieve overtredingen zal niet meer de bovengrens (maximale straf) als uitgangspunt worden gehanteerd, maar in beginsel de ondergrens (12 maanden schorsing). Verzwarende omstandigheden leiden tot verhoging van de straf of zelfs toepassing van de maximale straf.

Daar staat tegenover dat er richtlijnen komen voor "Excessieve overtredingen" en "Ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB". In deze richtlijnen worden concrete overtredingen opgenomen die in beginsel leiden tot een straf voor excessief gedrag; een minimale schorsing van 12 maanden of een ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB.

Collectieve excessieve overtredingen zullen worden bestraft met € 300,- boete en het uit de competitie nemen, tenzij de schuldigen aan een collectieve excessieve overtreding volgens de richtlijnen voor individuele excessieve overtredingen kunnen worden bestraft. Dat kan voor de tuchtorganen aanleiding zijn om de collectieve straf te matigen tot de minimumstraf van 5 winstpunten in mindering + € 300,- boete + voorwaardelijk uit de competitie nemen. Verenigingen hebben dus een groot belang bij een individuele bestraffing van de daders en kunnen hier door een actieve bijdrage aan de opsporing dus zelf invloed op uitoefenen.

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten gevonden.

Word lid van HFC Stroica! Klik hier Wie zijn er jarig? Klik hier